گریتینگ

شبکه های فولادی که از اتصال تسمه های فولادی به میلگرد و یا تسمه دیگر به دو روش جوش دستی و الکتروفورج ساخته می شود.

گریتینگ

شبکه های فولادی که از اتصال تسمه های فولادی به میلگرد و یا تسمه دیگر به دو روش جوش دستی و الکتروفورج ساخته می شود.

گریتینگ دستی

ابتدا تسمه‌ها پانچ می‌شود و سپس تسمه‌های رابط یا نیم تسمه‌های رابط داخل آن قرار می‌گیرد. این دو با جوش سه او دو به هم وصل می‌شوند.

گریتینگ الکتروفورج

الکتروفورج پیشرفته ترین تکنولوژی تولید گریتینگ فولادی و یک روش کاملا خودکار مکانیکی و الکترونیکی می باشد.

گریتینگ الکتروفورج

توری اکسپنددمتال

توری های کششی که در اثر برش و کشش ورق فولادی و ایجاد چشمه لوزی تولید می شود.

وایرمش

مش جوشی به صورت اتوماتیک با مفتول فولادی (کربن اسنیل) به صورت سیاه و گالوانیزه با چشمه های مربع و مستطیل تولید می شود.

هندریل

هندریل یا نرده صنعتی که به عنوان حفاظ در راه پله ها و یا سکوها استفتده میشود و طبق استاندارد به وسیله لوله و گوی فولادی ساخته می شود.

فنس

توری حصاری یا فنس که با مفتول گالوانیزه بافته می شود و چشمه مربع شکل ایجاد میکند همچنین مناسب هرگونه حصارکشی می باشد.